avec-papiers.be Rotating Header Image

Chansons Paysan(ne)s

Chansons Paysan(ne)s

Tijdens mijn verblijf hier heb ik verschillende vormingen op het platte land kunnen bijwonen. Vormingen over hoe landbouwers zich kunnen organiseren en een betere productie kunnen halen, of hoe vrouwen hun rechten beter kunnen beschermen. Omdat dergelijke vormingen en vergaderingen vaak nogal lang duur bestaat hier de gewoonte regelmatig “animatie” in te lassen. Veelal zijn dat “liederen” die duchtig door iedereen worden meegezongen.

  Rassemblez (2’35”)

  Organisez (2’12”)

  Paysans Yo (0’50”)

  Fanm Yo (0’35”)

  Engagées (2’48”)