avec-papiers.be Rotating Header Image

Radio

Diverse medewerking aan interviews en reportages.

De Commission Interimaire de Reconstruction d’Haïti (CIRH) stelde haar tweede vergadering uit terwijl de urgentie aanhoudt of zelf verslechtert met het orkaanseizoen waarin de ene na de andere tropische golf over het land trekt. Ondertussen werden parlements- en presidentsverkiezingen aangekondigd voor 28 november 2010. Eén van de belangrijkste politieke partijen van het land, Fanmi Lavallas, mag niet deelnemen aan de parlementsverkiezingen.

  Interventie – 24 juli 2010 – (21′)

Een reportage in drie delen in samenwerking met VPRO: Haïti Chérie. Over het heden en de toekomst van een land met een geschiedenis die men niet vergeten mag.

  Reportage – 1 juli 2010 – Deel 3 – (19′)

  Reportage – 24 juni 2010 – Deel 2 – (19′)

  Reportage – 18 juni 2010 – Deel 1 – (19′)

Interview op Radio Centraal over het trage verloop van de werken bij de afbraak en heropbouw evenals over de politieke manipulaties die gewoon doorgaan alsof er geen internationale gemeenschap bestond.

  Interventie – 29 mei 2010 – (20′)

Een interview in de Antwerpse studio van Radio Centraal dat een schets geeft van een land waarvan de soevereiniteit al 200 jaar met de voeten getreden wordt. Na de val van Duvalier in 1986 kwam er een periode waarin Haïti de natte droom werd voor de aanhangers van het neo-liberale gedachtengoed. “Ze hebben in Haïti de speeltuin gecreëerd waarin ze altijd al hadden willen spelen.”

  Interventie – 23 januari 2010 (42’08”)

De VPRO besteedde zoals vele andere radiostations ter wereld uitgebreid aandacht aan de humanitaire catastrofe ten gevolge van de verwoestende aardbeving van 12 januari. Met o.a. Frank van Kappen, commandant Nederlandse strijdmacht in het Caraïbisch Gebied in de jaren negentig, maar eerst mezelf over wat er uitzag als een Amerikaanse bezetting die hulpgoederen tegenhield.

  Reportage – 20 januari 2010 (23’19”)

Kort na de verwoestende aardbeving van 12 januari, kort voor de verplichte evacuatie naar België belt Radio Centraal me in het gehavende Port-au-Prince. Voor één keer was ik al wakker. Je zou voor minder. “De aardbeving is een ramp maar ook een nieuw begin. De internationale gemeenschap bepaalde in het verleden al grotendeels hoe Haïti eruit zag. Het groot gevaar is dat, nu stad en overheid plat liggen, het buitenland nog meer gaat beslissen wat er gaat gebeuren. Het belangrijke is dat ervoor gezorgd wordt dat Haïtiaanse initiatieven een kans krijgen. (…) De voedselhulp mag er niet toe leiden dat wat er rest aan lokale productie totaal kapot geconcurreerd wordt door voedsel dat gratis uitgedeeld wordt, maar altijd toch op de zwarte markt terecht komt.”

  Interventie – 15 januari 2010 (18’38”)

De Haïtiaanse regering van Michèle Pierre-Louis werd in de vroege uren van vrijdag 30 oktober naar huis gestemd door de Senaat. De regering zat in het zadel sinds september 2008. Nog geen 24 uur na de stemming in de Senaat werd Jean Max Bellerive (minister van Planning en buitenlandse samenwerking onder Pierre-Louis) door President Préval aangesteld als nieuwe eerste minister. De President lijkt de macht op die manier verder te concentreren bij zijn vertrouwelingen. Préval zou met een nieuwe regeringsploeg de wijziging van de grondwet kunnen doordrukken nog voor de algemene verkiezingen voorzien in november 2010. De machtsconcentratie rond Préval en diens vertrouwelingen wordt door verschillende commentatoren een poging genoemd om een nieuw autoritair regime uit te werken.

  Interventie – 31 oktober 2009 (15’30”)

Ouder radiowerk —>