avec-papiers.be Rotating Header Image

Studentenprotest verhit over het minimumloon

Reeds verschillende maanden zijn beurt na beurt diverse universitaire faculteiten in staking gegaan tegen aangekondigde onderwijshervormingen. De studenten protesteerden in de eerste plaats vreedzaam tegen de schrapping van verschillende cursussen in de desbetreffende faculteiten. Afgelopen week kwam het echter tot verschillende gewelddadige incidenten rond de faculteit geneeskunde waar de moegestaakte studenten inmiddels eisen om de wet met betrekking tot het minimumloon in het staatsblad te publiceren.

De wet die begin mei door de Senaat werd gestemd moet het minimumloon optrekken van 70 Gourdes naar 200 Gourdes per dag (50Gourdes = +/- 1€). Nadat het uit 2007 daterende voorstel maanden in de Senaat geblokkeerd zat, is het nu President Préval die draalt met de beslissing de wet te laten publiceren. Het is geen geheim dat Préval – naast af en toe hier of daar bescheiden kritiek te uiten op deze op gene wanpraktijk – ook schatplichtig is aan de lokale burgerij die geen interesse heeft in het optrekken van het minimumloon. Druk vanuit patronale organisaties heeft reeds voor maanden vertraging gezorgd. Préval is “voorstander van het minimumloon, zolang het geen verhoging van de werkloosheid veroorzaakt.” Haïti zou,  zelfs na het optrekken van dat minimumloon nog steeds bijzonder competitieve loonsvoorwaarden behouden in de regio (lees ook dit excellente opiniestuk over het minimumloon)

Sinds afgelopen woensdag 3 juni werd de sfeer grimmig rondom de faculteit geneeskunde in Port-au-Prince. Reeds drie dagen op rij wordt er tussen manifestanten en lokale ordediensten met stenen gegooid. De lokale politie heeft in een poging de protestanten te demotiveren massaal traangas gebruikt. Op een gegeven moment was er daardoor zelfs spraken dat een nabijgelegen hospitaal (één van de belangrijkste van Port-au-Prince) zou geëvacueerd worden. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De politie schoot tijdens de protesten die al enkele dagen aanhouden sporadisch in de lucht. Het is niet meteen duidelijk of het om rubberen dan wel scherpe kogels gaat. Eén manifestant werd door een kogel aan het hoofd getroffen en naar het hospitaal afgevoerd. Zijn toestand is stabiel. Journalisten zouden ook het slachtoffer geworden zijn van rondvliegende stenen en geviseerd zijn geweest door de lokale politie. Ook andere manifestanten zouden naar het ziekenhuis zijn afgevoerd. Het hardhandig optreden en het buitensporig gebruik van traansgas door de politie werd vanuit verschillende hoeken bekritiseerd.  Er werden minstens 24 arrestaties verricht.

Terwijl sommigen de studenten een gebrek aan dialoog verwijten vooraleer ze de straat op kwamen zijn er wel degelijk pogingen tot dialoog met de overheid ondernomen, aldus Didier Dominique van de syndicale beweging Batay Ouvriye. Batay Ouvriye moest samen met andere organisaties afgelopen vrijdag een geplande betoging voor het minimumloon afgelasten omdat de ordediensten geen toelating wilde verlenen. In geen geval kan men de bewegingen die mobiliseren voor de bekrachtiging van de wet een gebrek aan dialoog verwijten terwijl men zwijgt over het feit dat de overheid – zoals zo vaak in Haïti – doofstom lijkt voor de eisen van de manifestanten.

Binnen twee weken wordt overigens de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen georganiseerd. De eerste ronde lokte volgens officiële cijfers nauwelijks 12% van de kiesgerechtigden naar de stembus en werd omwille van verschillende gewelddadige incidenten geannuleerd in het Plateau Centrale. Er is een manifest ongeloof in de politieke klasse die weinig moeite doet om dit vertrouwen te herstellen of op te bouwen.

  Interview op Radio Centraal over de aangekondigde tweede ronde van de senaatsverkiezingen en de studentenprotesten – 7 juni 2009 (6’06”)

0 Comments on “Studentenprotest verhit over het minimumloon”

Leave a Comment