avec-papiers.be Rotating Header Image

Hoogspanning

De kater na de zware balans van 17 doden op het carnaval van een tweetal weken geleden leek de gemoederen kortstondig bedaard te hebben. Inmiddels zijn manifestaties weer dagelijkse kost en nieuwe betogingen en stakingen worden aangekondigd voor de komende dagen. Andermaal antwoordt de overheid dat de benzineprijs niet naar omlaag gaat en dat ze gratis bussen zal inzetten voor de werkwilligen tijdens de stakingsdagen. De onafhankelijke expert voor de mensenrechten in Haïti – op z’n derde missie in het land – duidde op 3 maart in een persconferentie op de ernst van de situatie en wees erop dat “deze manifestaties symptomen zijn van een sociale malaise die moet aangepakt worden”. Hij benadrukte in het bijzonder de hoogdringendheid om verkiezingen te organiseren.

Op 17 februari, de tweede dag van het jaarlijkse carnaval, werden 17 mensen vertrappeld in de paniek die uitbrak nadat een muzikant op een carnavalskar geëlektrocuteerd werd toen hij een elektriciteitskabel raakte. De artiest liep zware brandwonden op, maar overleefde wonderwel de elektrocutie. Uiteraard worden vragen gesteld over hoe zo’n ongeval kon gebeuren: hoge carnavalskarren en de laaghangende kabels zijn geen nieuwigheid, en het is ook niet de eerste keer dat er hierdoor slachtoffers vallen. Al hadden er meer voorzorgsmaatregelen kunnen getroffen worden, dit was – in alle perspectieven – een ongeval. Eén dat vermeden had kunnen worden, zeker, maar nog altijd een ongeval.

Om de laag-bij-de-grondse beweringen en het bedroevend lage niveau van het discours van de loopgravenoorlog tussen oppositie en overheid te illustreren schreef ik onlangs over een flagrante leugen die de president verkondigde toen hij zei dat de benzine in Haïti de goedkoopste is in de regio. Dit keer valt de eer te beurt aan een oppositiefiguur van de Table de Concertation, waarin de zogenaamd radicale oppositie zit. In een interview op Radio Caraïbes dat sereen leek te beginnen met medeleven dat werd betuigd aan de familie van de 17 slachtoffers, boeide de man zich meer en meer op totdat hij z’n kookpunt bereikte en brullend in de microfoon onder andere het woord “genocide” in de mond nam, verwijzend naar het ongeval.

Gelukkig dat dergelijke beweringen weinig gehoor vinden en dat de politisering van het ongeval zich daartoe lijkt te beperken. Maar de loopgravenoorlog tussen de overheid en de oppositie wordt er niet minder scherp op. De manifestanten en stakers roepen andermaal om benzine goedkoper te maken en aan te passen aan de prijzen op de wereldmarkt, de regering zegt dat ze daar geen geld voor heeft. Een nieuwe staking van de transportsector was nauwelijks aangekondigd of de regering verkondigde op een persconferentie dat ze gratis bussen zou aanbieden tijdens de stakingsdagen voor “werkwilligen”.

Een recente politieke benoemingen van een controversieel figuur in een prestigieuze positie lijkt een regelrechte provocatie van mensenrechtenbewegingen. Studenten betogen inmiddels voor de opname in het hospitaal van een medestudent die reeds een week in de cel zit nadat hij hardhandig bewerkt werd door veiligheidsagenten van de Cour Supérieur des Comptes. De studenten voegen daaraan toe dat ze niet vergeten te zijn dat benzineprijs omlaag moet, en krijgen prompt steun uit diverse hoeken van de oppositie.

Terwijl het kiesdecreet op 2 maart werd goedgekeurd in de ministerraad en werd gepubliceerd in Le Moniteur is er nog geen duidelijkheid over de kieskalender. De Onafhankelijke Expert van de Raad voor de Mensenrechten die de mensenrechtensituatie in Haïti moet evalueren, Gustavo Gallón, nam gisteren in een persconferentie geen blad voor de mond wat betreft die verkiezingen. Het uitstel is een serieuze bedreiging voor de rechtsstaat in een land waarin de mensenrechtensituatie nu reeds bijzonder zorgwekkend is, aldus Gallón.

De Haïtiaanse kiescommissie overlegt intussen verder met een aantal partijen over de kalender voor de verkiezingen, die 2/3 van de Senaat, het voltallige parlement, alle lokale besturen én de president moeten vervangen. Op 7 februari 2016 moet in principe een nieuwe president aangesteld worden. In het huidige klimaat waarin intimidatie een instrument van de macht wordt, sommige leden uit de oppositie zich dermate opwinden dat ze alle zin van rede verliezen, de toenemende onveiligheid, en groeiende sociale malaise, wordt dat niet eenvoudig. De verantwoordelijkheid van buitenlandse donoren in het geduld dat ze had met betrekking tot het uitstel van de verkiezingen, en in het minimaliseren van evidente schendingen van fundamentele mensenrechten en de grondwet, mag ons echter niet andermaal de schuld uitsluitend in de schoenen van Haïtiaanse actoren doen schuiven. De donorlanden dragen hun verantwoordelijkheid in de huidige spanningen, ze hebben te lang oogluikend het uitstel van de verkiezingen aanvaard en te weinig vragen gesteld over flagrante inbreuken op de scheiding der machten: “qui sème la misère, récolte la colère”. 

0 Comments on “Hoogspanning”

Leave a Comment