avec-papiers.be Rotating Header Image

De dood van een dictator

redactie_logoIn dit interview door Radio Centraal werd me gevraagd toelichting te geven bij het overlijden van Jean Claude Duvalier, alias Baby Doc. Hij volgde in 1971 zijn vader op en werd na een volksopstand in 1986 van de macht en uit het land verdreven. In 2004 schatte Transparency International dat de Duvaliers tussen de 300 en de 800 miljoen USD gestolen hadden uit de schatkist. Duizenden vonden de dood onder het regime van de Duvaliers, honderdduizenden ontvluchtten het land. Het democratisch experiment dat erop volgde werd keer op keer in de kiem gesmoord, tot op de dag van vandaag.

Justitie met 2 snelheden

Na zijn terugkeer in 2011 uit Frankrijk, waar hij 25 jaar ongestoord verbleef, werd in Haïti een gerechtelijke procedure opgestart tegen Jean-Claude Duvalier voor de misdaden die hij had begaan tijdens zijn bewind: verduistering van overheidsgeld en misdaden tegen de mensheid. Het juridisch apparaat bleek echter opvallend weinig gehaast om werk te maken van die aanklachten, wat in schril contrast staat met de ijver die aan de dag gelegd wordt bij de recente vervolging van oppositiegroep Fanmi Lavalas van Jean-Bertrand Aristide.

Het democratisch proces de nek omgewrongen

Duvalier en een aantal van zijn naaste medewerkers verdwenen van het toneel in 1986  maar een aantal mensen die belang hadden bij het systeem bleven wél in Haïti. En zij hadden bovendien de steun van het leger. Ook onder huidig president Michel Martelly blijkt het Duvalierisme nog altijd veel meer te zijn dan een geest uit het verleden: “Bij elke regeringswissel onder Martelly komen meer Duvalieristen op post. ”

“Het democratisch experiment in Haïti is nooit echt van de grond kunnen komen na 1986. De militairen moesten er in eerste instantie niets van weten en de rijkere bourgeois-elite steunde hen. Die zijn niet geïnteresseerd in een meer gelijke verdeling en in meer sociale rechtvaardigheid. Men heeft er voor gezorgd dat de grondwet van 1987 niet toegepast wordt, en dat tot op de dag van vandaag. ”
 

0 Comments on “De dood van een dictator”

Leave a Comment